וינטילטור
תא התבודדות למעשן האלמוני
19.12- 11.1.2020