יב׳ – ישי שפירא קלטר
(Yod Bait) - Ishai Shapira Kalter

8.29- 12.9,2019