בועז ברקני – חלומות חיטה

Boaz Barkani - Wheat Dreams 

צילומי הצבה: דניאל חנוך