קדם–קודם–קדימה בשיתוף עם המרכז לאמנות עכשוית

Kedem - Kodem -Kadima  in Collaboration with the CCA