דנה דרויש - הפנים היו הפשטה

Dana Darvish - The Face was Abstraction