כולנו בביבים אבל חלקנו מתבוננים בכוכבים – אוצר רון קונר

We are all in the gutter but some of us are looking at the stars"  - Curator: Ron Kuner"