ליאור גריידי –מלך שחור

Leor Grady - Black King

טקסט תערוכה