רחל פרץ - בוהו 

Rachel Perets - Bohu

אוצר- קולקטיב פאונטיין 

Curated by Fountain Collective