טל יזרעאל – היכל הכלים  / אוצרת : עדיה פורת

Tal Yizrael - The Hall of The Vessels / Curator : Adiya Porat