שי יחזקאלי, ציונה שמשי, אסתר שניידר

Shai Yehezkelli, Ester Schneider, Siona Shimshi